Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Oy StarPoint Ab
Linnankatu 61
20100 Turku

Y-tunnus 2307732-6

2. Rekisteriin liittyvät tiedustelut

Kysymykset rekisteriin liittyen

Yhteyshenkilö: Tomi Leppänen
Puh. +358 40 1626669
Sähköposti:

3. Rekisterin nimi

Oy StarPoint Ab:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Käyttötarkoituksena on normaali asiakassuhteiden hoitaminen, joka sisältää palvelujen markkinointia ja myyntiä uusien asiakassuhteiden luomiseen sekä nykyisten ylläpitoon.
Tämän lisäksi henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely Oy StarPoint Ab:n palvelutarjontaan liittyviin tarkoituksiin, sekä Oy StarPoint Ab:n suoramarkkinoinnin suuntaaminen viestimien ja palvelimien kautta.

Suoramarkkinointirekisterin tietoja käytetään vain määriteltyyn käyttötarkoitukseen. Tietoja voidaan käyttää myös rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelu- ja tilastointitarpeisiin.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityjä koskevat tiedot koostetaan Oy StarPoint Ab:n asiakasrekistereistä, rekisteröidyltä itseltään sekä julkisesti saatavilla olevista Internet-lähteistä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista.

Jokaisessa lähettämässämme markkinointiviestissämme on linkki, josta vastaanottaja voi estää suorapostitukset jatkossa. Voit myös kieltää rekisterin pitäjää käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramarkkinointiin lähettämällä pyynnön osoitteeseen info@starpoint.fi

7. Rekisteritietojen luovuttaminen ja poistaminen

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjä koskevia tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

8. Rekisterin suojaamisen yleiset periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Työntekijöille annetaan käyttöoikeudet rekisterin tietoihin siinä laajuudessa kuin työtehtävät edellyttävät. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä, joilla myös väärinkäyttöyritysten torjunta toteutetaan. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

 

Oy StarPoint Ab